ANGAJĂRI: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru noi posturi de îngrijitor

HomeActualitateRecomandate

ANGAJĂRI: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru noi posturi de îngrijitor

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina continuă să acopere deficitul de personal şi organizează concurs pentru ocuparea a altor trei posturi d

S-a stins din viaţă îndrăgita solistă de muzică populară Victoriţa Cica
Un local din Olt a fost depistat că oferea spre consum, în interior, mâncare şi băutură
CJSU Olt: Cafenelele, restaurantele, cinematografele şi jocurile de noroc se închid în Slatina începând din 23 martie, timp de 14 zile
Distribuie acest articol

Loading

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina continuă să acopere deficitul de personal şi organizează concurs pentru ocuparea a altor trei posturi de îngrijitor. Două dintre acestea sunt în cabinetele din Ambulatoriul spitalului Slatina, iar celălalt este în Ambulatoriul de la Drăgăneşti-Olt. Dosarele se depun până pe data de 27 mai.  

 

Spitalul Județean de Urgență Slatina, str. Crișan, nr. 5, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante:

– 2 posturi vacante de ingrijitor, nivel de studii G, pe perioada nedeterminata, la Ambulatoriul Integrat Spitalului –Cabinete in Slatina;

-1 post vacant de îngrijitor, nivel de studii M/G, pe perioada nedeterminatat, la Ambulatoriul Integrat Spitalului – Cabinete in Drăgănești-Olt;

La concurs se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice :

 

 1. CONDIŢII GENERALE

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE                                                                                                                                                                                a) Pentru posturile de îngrijitor, nivel de studii G, la Ambulatoriul Integrat Spitalului Județean de Urgență Slatina – Cabinete in Slatina;

– Școală generală;

– Adeverință de înscriere/ Certificat de absolvire curs noțiuni fundamentale de igienă

– Condiții de vechime:

 1. b) Pentru postul de îngrijitor, nivel de studii M/G, la Ambulatoriul Integrat Spitalului Județean de Urgență Slatina – Cabinete in Drăgănești-Olt;

– Școală generală/studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

– Adeverință de înscriere/ Certificat de absolvire curs noțiuni fundamentale de igienă

– Condiții de vechime: -.

 

 1. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privata a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârsta, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Mai multe detalii AICI.  

Print Friendly, PDF & Email

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0