Care sunt noile modificări privind impozitul pe profit

HomeSocial

Care sunt noile modificări privind impozitul pe profit

  De la 1 ianuarie 2024, intră în vigoare noile modificări şi completări privind impozitul pe profit, anunţă Administraţia Finanţelor Olt.

Olt: Tichete sociale pentru o masă caldă. Beneficiari sunt persoanele fără adăpost şi vârstnicii cu venituri sub 800 de lei
Program de guvernare. Salariul minim majorat la 2.550 de lei, pensii şi alocaţii mărite, sporuri de performanţă pentru bugetari
ITM Olt, campanie în rândul viitorilor angajaţi
Distribuie acest articol

Loading

 

De la 1 ianuarie 2024, intră în vigoare noile modificări şi completări privind impozitul pe profit, anunţă Administraţia Finanţelor Olt.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii ca prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, au fost introduse modificări şi completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în domeniul impozitului pe profit, în sensul  :

  • Introducerii impozitului minim pe cifra de afaceri

Începand cu data de 01.01.2024 contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la art.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro şi care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârşitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri, sunt obligaţi la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro a cifrei de afaceri este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. Cifra de afaceri a anului precedent reprezintă diferenţa dintre veniturile totale şi veniturile care se scad din veniturile totale.

În situaţia în care rezultatul fiscal cumulat la sfârşitul trimestrului/anului de calcul este pierdere fiscală sau profit impozabil, înainte de recuperarea pierderii fiscale din anii precedenţi, contribuabilul determină impozitul minim pe cifra de afaceri.

Formula de calcul a impozitului minim pe cifra de afaceri şi a impozitului pe profit trimestrial/anual, modul de efectuare a comparaţiei între impozitul pe profit şi impozitul minim pe cifra de afaceri în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de plată cu efectuarea de plăţi anticipate, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de plată fără efectuarea de plăţi anticipate şi în cazul grupului fiscal, regulile pe care trebuie sa le respecte grupul fiscal şi termenul de declarare şi plată sunt prevazute la Art. III pct. 2 al Capitolului II – Măsuri fiscale din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

În cazul în care din aplicarea formulei de calcul pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri rezultă o valoare negativă, impozitul minim este zero.

  • Introducerii unui impozit suplimentar pentru instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine

Instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a următoarelor cote de impozitare:

  1. a) 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025 inclusiv;
  2. b) 1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Impozitul pe cifra de afaceri se calculează, se declară şi se plăteşte trimestrial, astfel:

– pentru trimestrele I-III, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata

– pentru trimestrul IV, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă.

Impozitul pe cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului fiscal. Impozitul pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determină ca diferenţă între impozitul pe cifra de afaceri calculat cumulat de la începutul anului fiscal şi impozitul pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioară celei de calcul.

  • Introducerii unui impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, alţii decât cei prevăzuţi la art.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri.Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro a cifrei de afaceri este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

Cifra de afaceri a anului precedent reprezintă diferenţa dintre veniturile totale şi veniturile care se scad din veniturile totale.

Formula de calcul al impozitului specific pe cifra de afaceri este prevăzută la Art. III pct. 2 al Capitolului II – Măsuri fiscale din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculează, se declară şi se plăteşte trimestrial, astfel:

– pentru trimestrele I-III, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata ;

– pentru trimestrul IV, până la data depunerii declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.

Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul specific pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă.

Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului fiscal.

Impozitul specific pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determină ca diferenţă între impozitul specific pe cifra de afaceri calculat cumulat de la începutul anului fiscal şi impozitul specific pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioară celei de calcul.

În cazul grupului fiscal, prevederile mentionate anterior se aplică în mod corespunzător de către membri, în funcţie de situaţia individuală.

În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale şi activităţi de distribuţie/furnizare/transport de energie electrică şi gaze naturale şi care sunt reglementaţi/licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru determinarea impozitului specific, nu cuprind, în cadrul indicatorilor din formula de calcul al impozitului specific elementele aferente activităţilor de distribuţie/furnizare/ transport de energie electrică şi gaze naturale.

Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi de distribuţie/furnizare/transport de energie electrică şi gaze naturale şi care sunt reglementaţi/licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu datoreaza acest impozit.

Impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale se aplică pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0