CAS Olt a controlat furnizorii de servicii medicale. Neregulile depistate la medicii de familie, farmacii sau spitale

HomeSănătate

CAS Olt a controlat furnizorii de servicii medicale. Neregulile depistate la medicii de familie, farmacii sau spitale

  Casa de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat, în anul 2021, acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale. În urma neregulilor const

Câţi cetăţeni străini au beneficiat de asistenţă medicală în judeţul Olt
Asiguraţii pot beneficia de alte trei dispozitive medicale ale căror costuri sunt suportate de CAS
CAS Olt: Ce trebuie făcut dacă aţi pierdut cardul de sănătate

 

Casa de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat, în anul 2021, acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale. În urma neregulilor constatate, mai multor furnizori li s-a imputat suma de 115.000 de lei. Printre abateri s-au regăsit prescrierea de medicamente compensate fără respectarea protocoalelor terapeutice, pacienţi care aveau atât internare continuă cât şi de zi sau recepeţionarea greşită a unor medicamente (coduri CIM.)

În anul 2021, Serviciul Control al Casei de Asigurari de Sanatate Olt a efectuat 220 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale.

Au fost verificaţi: 107 medici de familie, 10 furnizori de investigaţii medicale paraclinice, 4 furnizori de dispozitive medicale, 56 de  farmacii, 5 stomatologi, alte 8 controale au vizat asistența medicală spitalicească, 18 asistența medicala de specialitate clinica, 5 programele naționale de sănătate,  1control asistența medicală de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, 4 asistența medicală de recuperare-reabilitare și 2 controale au fost efectute la furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.

În cadrul acestor controale, s-a verificat: modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de casa de asigurări de sănătate, cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru precum și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării.

Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor verificați contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind în suma de 115.817,72 lei”, transmite CAS Olt.

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost: prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraţilor fără respectarea protocoalelor terapeutice,  recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM), constatarea unor servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii, cazuri de pacienti care erau internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, servicii medicale raportate ca efectuate pe perioada când asigurații au fost internați în spital și nerespectarea programului de lucru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

COMENTARII

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0