Lupta cu pandemia: Electrocarbon sponsorizează cu 2.000 de teste rapide Primăria Slatina

Lupta cu pandemia: Electrocarbon sponsorizează cu 2.000 de teste rapide Primăria Slatina

2.000 de teste rapide STANDARD Q COVID-19 Ag vor fi repartizate Direcţiei de Asistenţă şi Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru testarea personalului din cadrul unităţilor aflate în subordinea primăriei Slatina, în urma unei sponsorizări a Electrocarbon. Testele au fost repartizate celor două insituţii deoarece au personal medical pentru efectuarea testării. Prioritate o au persoanele care prin atribuţiile de serviciu sunt expuse riscului de infectare.

Distribuie pe Facebook

În cadrul sedinţei de Consiliu Local se va hotărî repartizarea celor 2.000 de teste rapide celor două structuri din cadrul Primăriei Slatina.

Se aproba repartizarea testelor rapide STANDARD Q COVID-19 Ag primite de la ELECTROCARBON S.A prin contractul de sponsorizare înregistrat la Primăria municipiului Slatina nr. 79480/05.11.2020, astfel:


– Direcția de Asistență Socială Slatina – 800 buc.;

– Clubul Sportiv Municipal Slatina – 1200 buc.

(2) Testele vor fi utilizate pentru personalul structurilor precizate la alin. (1), pe bază de solicitare scrisă și vor fi efectuate cu respectarea condițiilor prevăzute atât în contractul de sponsorizare cât și în prospectul produsului.

(3) Personalul din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina și din celelalte servicii

publice înființate de Consiliul Local al municipiului Slatina pot beneficia de testare în condițiile alin. (2) la una din cele doua structuri precizate la alin. (1), în limita stocului disponibil.

(4) Prioritate la testarea rapidă în condițiile alin. (1) și (2) o au persoanele care prin natura atribuțiilor de serviciu sunt mai expuse riscului de infectare cu virusul SARS COV 2.

Art. 2. Persoanele cu rezultat pozitiv la testul rapid au obligația de a contacta şi informa, de îndată, medicul de familie despre ipoteza în care se află, urmând a respecta recomandările acestuia”, se arată în proiectul de hotărâre al Consiliului Local Slatina.

Atât Direcția de Asistență Socială Slatina cât și Clubul Sportiv Municipal Slatina sunt structuri subordonate Consiliului local al municipiului Slatina care pot utiliza testele rapide, deoarece au personal medical.

 

COMMENTS