Obligativitate a elevilor şi studenţilor din Olt care beneficiază de pensii de urmaş

Obligativitate a elevilor şi studenţilor din Olt care beneficiază de pensii de urmaş

Copiii urmaşi, în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei este 30 septembrie a fiecarui an, iar adeverinţa va fi eliberată după deschiderea anului scolar. De asemenea, studenţii au aceeaşi obligativitate, termenul limită fiind 25 octombrie.

Distribuie pe Facebook

Până pe data de 30 septembrie, respectiv 25 octombrie, elevii care au împlinit vârsta de 16 ani și studenții care beneficiază de pensie de urmaş sunt obligaţi să depună la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt adeverinţe de student sau elev, pentru a beneficia în continuare de acest drept. Nedepunerea adeverințelor de continuare a studiilor atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş până în momentul în care beneficiarii fac dovada continuării studiilor liceale sau universitare.

Copiii urmaşi, în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2020 – 2021, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Termenul limita de depunere a adeverinţei este 30 septembrie 2020. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2020 va fi retinuta de la plata.


În ceea ce-i privește pe studenți, deoarece anul universitar începe la data de 1 octombrie 2020, ei se află în imposibilitatea de a prezenta la Casa Judeteana de Pensii Olt până la data de 25 septembrie, dovada privind continuarea studiilor.  Urmare acestei situatii studentii au obligatia sa completeze , sa semneze si sa depuna  la Casa Judeteana de Pensii Olt o declaratie pe proprie raspundere prin care se obligă să depună adeverinţa privind continua studiilor pana la data de 25 octombrie 2020”, transmite Casa de Pensii Olt.   

Nedepunerea la timp a adeverinţelor din care să rezulte calitatea de elev/student pentru anul şcolar/universitar 2020 – 2021 atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş. Reluarea la plată a pensiilor suspendate se va face în luna următoare depunerii adeverinţei, cu plata retroactivă a drepturilor.

Adeverinţele de elev sau student se  depun la CJP Olt in original însoţite de cuponul de pensie. Acestea  trebuie să conţină obligatoriu :denumirea instituţiei de învăţământ, număr si dată, numele şi prenumele beneficiarului, tipul de învăţământ, dar şi faptul că a fost emisă pentru anul de studiu 2020 – 2021.

 

 

COMMENTS