5,86% –  rata şomajului în judeţul Olt. Aproape 10.000 de persoane îşi caută de lucru

5,86% –  rata şomajului în judeţul Olt. Aproape 10.000 de persoane îşi caută de lucru

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, la sfârţitul lunii decembrie 2020, erau înregistrați 9.441 șomeri (din care 4.294 femei), rata șomajului fiind de 5,86% .Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,83%, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,03 pp.

Distribuie pe Facebook

Din totalul de 9.441 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 2.301 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.140 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.201  șomeri provin din mediul rural și  2.240 sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (30,33%), apoi somerii cu nivel de instruire primar si fara studii (28,58%), urmat de cei cu nivel de instruire liceal (23,63%), iar 14,65% au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,91%, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 0,90%”, transmite AJOFM Olt.


Structura şomerilor pe vârste:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 9.441
< 25 ani 1088
între 25-29 320
între 30-39 1323
între 40-49 2634
între 50-55 2029
peste 55 ani 2047

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 4516 persoane foarte greu ocupabile,  3815 greu ocupabile, 808 mediu ocupabile, iar 302 sunt persoane ușor ocupabile.

COMMENTS