Posturi de infirmieră scoase la concurs de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina

HomeActualitateRecomandate

Posturi de infirmieră scoase la concurs de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina scoate la concurs şase posturi de infirmieră pe Secția Gastroenterologie, Secția Urologie, Secția Nefro

ANGAJĂRI. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru posturile de infirmieră şi spălătoreasă
SJU Slatina scoate la concurs 12 posturi de asistent medical pentru diferite secţii
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru posturile de muncitori calificaţi: liftier, zugrav şi instalator
Distribuie acest articol

Loading

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina scoate la concurs şase posturi de infirmieră pe Secția Gastroenterologie, Secția Urologie, Secția Nefrologie, Secția Obstetrică-Ginecologie I, Secția Obstetrică-Ginecologie II și Secția Boli Cronice. Termenul limită de depunere a dosarelor este 17 iunie.

 

Spitalul Județean de Urgență Slatina organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a 6 posturi vacante de infirmieră, nivel de studii M/G la Secția Gastroenterologie, Secția Urologie, Secția Nefrologie, Secția Obstetrică-Ginecologie I, Secția Obstetrică-Ginecologie II și Secția Boli Cronice.

La concurs se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice :

 

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

Pentru postul de infirmieră:

 1. a) Școala generală/ studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) Certificat de absolvire curs de infirmieră;
 3. c) Adeverință de înscriere/certificat de absolvire curs noțiuni fundamentale de igienă;
 4. d) conditii de vechime: – 6 luni vechime în activitate.

Calendarul concursului:

 

 1. Publicarea concursului 03.06.2024 ora 09ºº
 2. Termen limită de depunere a dosarelor 14.06.2024 ora 16ºº
 3. Selecția dosarelor de concurs 17.06.2024 și 18.06.2024 ora 10ºº
 4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 18.06.2024 ora 16ºº
 5. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 19.06.2024 ora 16ºº
 6. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor acestora 20.06.2024 ora 16ºº
 7. Proba scrisă 26.06.2024 ora 09ºº
 8. Afișarea rezultatelor probei scrise 26.06.2024 ora 16ºº
 9. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 27.06.2024 ora 16ºº
 10. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise și afișarea rezultatelor acestora 28.06.2024 ora 16ºº
 11. Data probei interviu 01.07.2024 ora 09ºº
 12. Afișarea rezultatelor probei interviu 01.07.2024 ora 16ºº
 13. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu 02.07.2024 ora 16ºº
 14. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu și afișarea rezultatelor acestora 03.07.2024 ora 16ºº
 15. Afișarea rezultatelor finale 04.07.2024 ora 16ºº

 

Locul desfăşurării probelor – Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, în sala de ședințe din Ambulatoriul Integrat Spitalului. Mai multe detalii, AICI.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0