Termen limită pentru depunerea documentelor justificative pentru solicitanţii de microgranturi în domeniul agroalimentar

HomeAgricultură

Termen limită pentru depunerea documentelor justificative pentru solicitanţii de microgranturi în domeniul agroalimentar

  Agenţia de Plăţi în Agricultură transmite că beneficiarii de microgranturi în domeniul alimentar trebuie să depună rapoartele de progres, în

APIA virează banii pentru legume în spaţii protejate, până în Sărbători. Peste 3.600 de fermieri din Olt sunt autorizaţi la plată
APIA a început plăţile către crescătorii de bovine. Peste 800 de fermieri din Olt vor beneficia de sprijinul financiar
Programul „Tomata” se extinde cu alte 3 legume. Se va desfăşura prin APIA, iar cererile pentru obţinere subvenţiei se depun până pe 20 iulie

 

Agenţia de Plăţi în Agricultură transmite că beneficiarii de microgranturi în domeniul alimentar trebuie să depună rapoartele de progres, însoţite de documente justficative,  în sistemul informatic Granturi IMM. La nivelul judeţului Olt, termenul scadent de încarcare a rapoartelor de progres in aplicaţia IMM RECOVER este 10 noiembrie.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), reamintește beneficiarilor Măsurii 1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar, că se apropie termenul scadent pentru încărcarea în sistemul informatic Granturi IMM, secțiunea IMM RECOVER, a rapoartelor de progres însoțite de documentele justificative.

Termenul de depunere a rapoartelor de progres este de 90 de zile calendaristice, termen ce curge de la data încasării sumelor cuvenite în contul bancar al fiecărui beneficiar.

Nedepunerea rapoartelor de progres în termen sau după expirarea celor 90 de zile, utilizarea incorectă totală sau parțială a ajutorului financiar acordat sau depunerea raportului de progres cu informații/documente lipsă, va conduce implicit la recuperarea ajutorului financiar acordat sub formă de microgrant cu dobânzile datorate de la data plății până la data recuperării/rambursării sumei.

Toate documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor și care urmează a fi încărcate în IMM Recover de către aplicanții eligibili ai Măsurii M1, vor purta sintagma „decontat din microgrant”, asumată prin semnătura beneficiarului (facturi/ordine de plată/extras de cont/etc.).

Lista cheltuieilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020 sunt următoarele:

  1. a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
  2. b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
  3. c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
  4. d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
  5. e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
  6. f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
  7. g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

 

Print Friendly, PDF & Email

COMENTARII

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0