CJP Olt anunţă adresele de e-mail unde se depun documentele pentru solicitarea ajutorului de înmormântare

HomeSocial

CJP Olt anunţă adresele de e-mail unde se depun documentele pentru solicitarea ajutorului de înmormântare

Casa Judeţeană de Pensii Olt a închis ghişeul pentru acordarea deceselor. Astfel, de la 1 aprilie documentele pentru obţinerea ajutorului de înmormântare sunt transmise prin poştă sau prin e-mail. Potrivit ultimelor informaţii, noile adrese de depunere a documentelor pentru solicitarea ajutorului de înmormântare sunt: pentru pensionari: claudia.maldareanu@cnpp.ro, iar pentru asigurați: mariana.dobrescu@cnpp.ro.

Ajutorul de înmormântare poate fi solicitat, de asemenea, prin poştă

Sprijiniţi de AJOFM Olt, cei trecuţi de 45 de ani au reuşit să-şi găsească o slujbă
Puţin peste 5.000 de persoane angajate în 2022 prin intermediul AJOFM Olt
Ofertă atractivă pentru peterecerea unui sejur în staţiunile balneare din ţară, pentru pensionarii din Olt

Începand cu data de 1 aprilie, pe toată perioada stării de urgență, cât și încă 60 de zile de la data încetării stării de urgență, ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic :

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;

– copia certificatului de deces;

– copia actului de identitate al solicitantului;

– copia actelor de stre civilă ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau , dupa caz, a actului care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar;

– copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (factură fiscală, chitanță, etc.) ;

– copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în varstă de peste 18 ani ;

– copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 ani urma o formă de învațamânt organizată potrivit legii.

Documentele vor fi transmise cu serviciile poștale la adresa ,, Casa Județeană de Pensii Olt, Slatina, str.Aleea Tineretului, nr. 1A, jud. Olt “, sau la următoarele adrese de e-mail :

– pentru pensionari: claudia.maldareanu@cnpp.ro;
– pentru asigurați: mariana.dobrescu@cnpp.ro;

Pentru o bună gestionare a situației, orice solicitare adresată instituției prin serviciile poștale, pe e-mail sau prin fax va avea un numar de telefon al solicitantului .

Relațiile cu privire la ajutorul de deces se acordă zilnic, de luni până joi între orele 8.00-16.30, iar în ziua de vineri între orele 8.00-14.00 .

Datele de contact pentru pensionari: tel. 0249/411634, interior 106, fax 0249/433669.
Datele de contact pentru asigurați: tel. 0249/411634, interior 113, fax 0249/433669.

Plata ajutorului de deces se face prin orice mijloc de plată, cu prioritate prin virament și mandat poștal. Ajutorul de deces poate fi solicitat , pe baza actelor justificative în termen de 3 ani calculat de la data decesului.

Print Friendly, PDF & Email

COMENTARII

WORDPRESS: 1
DISQUS: 1