Pentru a beneficia de somaj, absolvenţii promoţiei 2023 trebuie să se înregistreze la AJOFM Olt

HomeSocial

Pentru a beneficia de somaj, absolvenţii promoţiei 2023 trebuie să se înregistreze la AJOFM Olt

  Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj sau alte facilităţi, absolvenţii insituţiilor de învăţământ sunt aşteptaţi la Agenţia Judeţeană

Absolvenţii care nu au promovat Bacalaureatul au termen până pe 26 iulie să se înregistreze la AJOFM Olt
Absolvenţii sunt aşteptaţi să solicite şomajul, în valoare de 250 de lei. Termenul limită este 3 august
14 octombrie, ziua în care absolvenţii din Olt îşi pot găsi un loc de muncă. Bursa se organizează în Slatina şi Caracal
Distribuie acest articol

 

Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj sau alte facilităţi, absolvenţii insituţiilor de învăţământ sunt aşteptaţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, în termen de 60 de zile de la absolvire, să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt informează absolvenţii de învățământ din promoţia 2023 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agenţiilor locale şi punctelor de lucru din subordine pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de instituţie  în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime)”, transmite AJOFM Olt.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor locale si punctelor de lucru din subordinea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

– actul de identitate;

– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

– Curriculum Vitae;

– declarație pe proprie răspundere- privind starea de sănătate;

– acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ”, se mai arată în informarea AJOFM Olt.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0